Dóka Éva Pincészet
Általános Szerződési Feltételek

Dóka Éva e.v.
székhelye, illetve lakcíme: 8793 Tekenye,Tekenye tér 2.,
nyilvántartó hatóság: Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás,
nyilvántartási szám: ES-680212,
adószám: 75254139-2-40,
bankszámla száma: 75500320-11026314
elektronikus levelezési címe: dokaeva@dokaevapinceszet.hu
engedélyköteles tevékenység: Jövedéki engedély szám: NAV: HU01477004001; Borászati működési engedély: NÉBIH: H0420
szakmai kamarai tagság: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
természetes személy szolgáltató: Kertész technikus
Képviseli: Dóka Éva

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Webonic Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetőség: support@webonic.hu

(a továbbiakban: Pincészet)

jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2022. január 4. napján lépnek hatályba. Az ÁSZF a Pincészet által a Webáruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a honlapot böngésző személyekre, továbbá a Pincészet által nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF a www.dokaevapinceszet.hu címen (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő online vásárlásra, valamint a Honlapon történő böngészésre vonatkozik.
 2. A Honlap szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a fogyasztók, a fogyasztónak nem minősülő szervezetek, egyéni vállalkozók és a jogi személyek (továbbiakban együttesen: Felhasználók).
 3. Az ÁSZF rendelkezései minden Felhasználóra vonatkoznak, kivéve azon szabályokat, melyek csak a fogyasztókra vonatkozhatnak.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva kerül kapcsolatba a Pincészet szolgáltatásaival.
II. Nyilatkozatok

 1. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az itt leírt szabályokat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá:

a. Kijelenti, hogy az ÁSZF nyelvét megérti.
b. Elismeri, hogy a Honlap szolgáltatásait saját elhatározásából, az itt leírt szabályok ismeretében veszi igénybe.
c. Megerősíti, hogy a megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Jelen rendelkezés különösen irányadó a rendelés során megadott életkor tekintetében.
d. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Honlap szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére.
e. Vállalja, hogy a Pincészet által megkövetelt magatartási szabályokat betartja, illetve megszegésük esetén tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozhatják, vagy akár abból ki is zárhatják.
f. Vállalja, hogy ha a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során mutatott magatartásával, feltöltött tartalmakkal vagy bármely egyéb módon a Pincészetnek – vagy bármely más személynek kárt okoz – úgy azt teljes mértékben megtéríti.
g. Amennyiben a Pincészet nem követeli a jelen ÁSZF-ben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben az ÁSZF megsértése miatt, az nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Pincészet jelen ÁSZF által biztosított jogait (joglemondás kizárása).

 1. Az Ön és Pincészet közötti jogviszony tekintetében a magyar jog az irányadó.

III. Szerzői jogok

 1. A Honlapot megtekintő és használó Felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés célját még közvetetten sem szolgálhatja vagy eredményezheti.
 2. A szabad felhasználás körében a felhasználás ingyenes, ahhoz a Pincészet engedélye nem szükséges, ugyanakkor még ezen felhasználás sem irányulhat a Pincészet jogos érdekeinek megsértésére vagy a szabad felhasználással egyéb módon összeegyeztethetetlen célra. A Honlap tartalmának ettől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Pincészet a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.
 3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Pincészet előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
 4. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen dokumentumot, képet, leírást és bármilyen egyéb tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Pincészetre való kifejezett hivatkozással lehet.
 5. A Pincészet fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Honlap és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 6. Tilos a Honlap tartalmának bármilyen adaptációja vagy forráskódjának visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható.

IV. Webáruház

 1. A Pincészet Webáruházat üzemeltet, melyben bortermékek kiskereskedelmi értékesítését (kiskereskedelmét) online módon teszi lehetővé.
 2. A Webáruház használatához internetkapcsolat, valamint böngésző rendszer szükséges. A Honlapot és a Webáruházat az összes általánosan használt böngészőre és operációs rendszerre optimalizáltuk.
 3. A Pincészet folyamatosan fejleszti mind a Honlapot, mind a Webáruházat, ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatások ideiglenesen lassulnak, elérhetetlenné válnak. Az ebből eredő problémákért a Pincészet felelősséggel nem tartozik, és előzetes tájékoztatást sem köteles küldeni a Felhasználók részére.
 4. A Honlap és a Webáruház magyar nyelven érhető el.
 5. A Pincészet a Honlapot Magyarországról üzemelteti, a külföldön történő használat lehetőségét, illetve sebességének megfelelőségét nem garantálja.
 6. A megrendelhető termékek jellemzőit és lényeges adatait a Honlap tartalmazza.
 7. A rendelés leadásával Ön elismeri, hogy megismerte az ÁSZF- et, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és kifejezetten elfogadja azokat. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kipipálásával történik.
 8. A termékek megvásárlásával Ön nem válik jogosulttá a Pincészet, vagy azzal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója stb. használatára.

V. Termékek rendelése

 1. Figyelmeztetjük, hogy a termékek megrendelése az Ön részéről fizetési kötelezettséggel jár, melyet a megrendelésének leadásával kifejezetten tudomásul vesz.
 2. Az egyes termékeket a Honlapon a Boraink – Összes bor menüpontban válogatva választhatja ki és a kívánt terméket a kosárba helyezheti. A Honlapon található Kosár ikonra kattintva ellenőrizheti annak tartalmát, majd a Tovább a pénztárhoz gombbal eljut a rendeléshez szükséges adatok megadására szolgáló oldalra. Innen a fizetést a Megrendelés gombra kattintva kezdheti meg.
 3. Az egyes termékek képére kattintva részletes leírást találhat az adott termékről.
 4. Felhívjuk figyelmét, hogy online rendelés érvényes leadásához legalább 6 palack vásárlása szükséges, ezen mennyiség alatt a Pincészet nem vállal kiszállítást. A Pincészet továbbá kizárólag hatos rekeszekben tud szállítani, így a megrendelni kívánt palackok darabszámának oszthatónak kell lennie hattal.
 5. A rendelés véglegesítését követően 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelésre, valamint a kiszállításra – annak időpontjára is – vonatkozó pontos adatokat.
 6. Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, vagy az nem Öntől származik kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Pincészet felé a dokaeva@dokaevapinceszet.hu elérhetőségen.
 7. Megrendelésének véglegesítése ajánlatnak minősül, azaz rendelését ekkortól nem módosíthatja. Ha visszavonja megrendelését, vagy eláll a szerződéstől, akkor az ajánlat is megszűnik. Elállási jogát a megrendelés és a kiszállítás között is gyakorolhatja, ugyanakkor a Pincészet már felmerült költségeit ezen esetben Ön köteles megtéríteni.
 8. A megrendelés véglegesítésével szerződés jön létre Ön, illetve a Pincészet között.
 9. A megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, nem hozzáférhető, a Pincészet által nem kerül iktatásra. A szerződéskötés nyelve magyar.
 10. A szerződés megkötése a megrendelés Pincészet által történő visszaigazolásakor válik hatályossá, nem magával a megrendeléssel, azaz, ha nem kap visszaigazolást, akkor a szerződés sem lett megkötve.
 11. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nincsen kellő mennyiségben készleten, úgy a Pincészet nem igazolja vissza a megrendelést, erről pedig értesíti a Felhasználót. Ilyen esetben a kifizetett vételárat, illetve szállítási díjat haladéktalanul visszautaljuk a Felhasználónak.
 12. Az értesítésre adott válaszában nem adhat le új rendelést, illetve nem módosíthatja megrendelését. Ehhez új megrendelés leadása szükséges.
 13. A Webáruházban szereplő termékek megrendeléséhez a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia alábbi adatait:

a. Számlázási adatai:
i. Neve,
ii. Irányítószáma,
iii. Település,
iv. Utca,
v. Házszám
b. Szállítási adatok (amennyiben az eltér számlázási címétől, egyezőség esetén az erre szolgáló checkbox bepipálása szükséges):
i. Neve,
ii. szállítási címe
c. Kapcsolattartási adatok:
i. Telefonszám,
ii. E-mail cím.

 1. Ezen személyes adatainak hiányában nem áll módunkban megrendelését visszaigazolni vagy teljesíteni.

VI. Szállítási feltételek

 1. A Pincészet megrendelését postai úton, a megrendelt termék küldeményként történő feladásával teljesíti, illetőleg a termékeket személyesen is átveheti a Pincészet 8790, Zalaszentgrót, Gyár u. 22. üzlethelyiségében.
 2. Postai úton történő kézbesítés esetén a kiszállítás vállalt határideje a megrendelés visszaigazolásától számított két hét.
 3. A Pincészet Magyarország teljes területére, illetőleg külföldre is vállal postázást.
 4. A termékeket az Ön által a megrendelés során megadott címen, személyesen veheti át.
 5. A Felhasználó által a megrendeléskor közölt személyes adatokat a Pincészet a futárszolgálat részére a fuvarozás teljesítése céljából továbbítja, ebbe a Felhasználó a szerződéskötéssel egyidejűleg beleegyezik.
 6. Amennyiben a termék átvétele a Felhasználó önhibája folytán meghiúsul, a Pincészet elállhat a szerződéstől, erről pedig haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.
 7. A Felhasználó kizárólag futárszolgálat igénybevételével, bontatlanul küldheti vissza a terméket a Pincészettel történő előzetes egyeztetés után.
 8. Amennyiben a Felhasználó nem tudja a megadott időben átvenni a csomagot, úgy főszabály szerint a posta a címen hagyott értesítésen megjelölt időpontban még egy alkalommal megkísérli a kézbesítést, annak sikertelensége esetén pedig a posta által megjelölt ideig a megrendelés a postán átvehető, azt követően a posta visszaküldi a terméket a szolgáltató címére. Amennyiben bármely okból kifolyólag a megrendelés visszaküldésre kerül a Pincészethez, úgy Felhasználónak a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken kell erről értesítenie a Pincészetet, aki ismételten megpróbálja postázni a terméket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kézbesítés a Pincészet érdekkörén kívüli okból nem sikerült, úgy az újabb postai költségek Felhasználót terhelik.
 9. A termékek ára az ÁFÁT és a Jövedéki Adót tartalmazza, ugyanakkor nem tartalmazza a kiszállítás díját. A kiszállítás díjáról a fekete kosár ikonra kattintva, a megrendelés véglegesítése előtt külön értesítést kap a „Szállítási költség” pont mellett.
 10. 25.000,- Ft érték feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.

VII. Fizetési feltételek termék megrendelése esetén

 1. A Felhasználó a vételárat és a kiszállítás díját – a kiszállítás helyszínétől függetlenül – online, bankkártyával vagy a Pincészet fent megadott bankszámlaszámára történő átutalással, valamint utánvétes fizetéssel fizetheti meg.
 2. A Felhasználó a fizetési felületre a Kosárban a „Tovább a rendelési adatokhoz” gombra kattintva jut el. Itt adja meg a kiszállításhoz kért adatait, illetve itt választhatja ki a fizetés módját. Az adatok megadását és az elővétes fizetési mód kiválasztását követően a Megrendelés gombra kattintva automatikusan átkerül a fizetési szolgáltató oldalára, ahol teljesítheti a fizetést.
 3. A fizetési szolgáltató önálló adatkezelőnek minősül, ezen adatait a Pincészet nem ismeri meg. Az ott kezelt adatok kapcsán kérjük tekintse meg a fizetési szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.
 4. A visszaigazolásban szereplő árak véglegesek és tartalmazzák az áfát, valamint az egyéb költségeket. A megrendelés lezárulta után bekövetkező árváltozások a megrendelést nem érintik.
 5. A Felhasználó köteles ellenőrizni a csomag sértetlenségét. Sérülés észlelése esetén Felhasználó az átvételt meg kell tagadja, ellenkező esetben a későbbiekben már nem hivatkozhat a csomagolás vagy a palack sérüléseire.
 6. A megrendelésről a Pincészet papír alapú számlát állít ki, melyet a termék csomagolásában megküld a Felhasználó részére.
 7. Ha a megrendelés teljesítéséhez további adatok szükségesek, vagy a Felhasználó valamely – különösen szállítási – adata a megrendelés után változik, úgy az adatokat a Felhasználó haladéktalanul köteles közölni a Pincészettel.
 8. Amennyiben a Felhasználó nem közli ezeket az adatokat, úgy a kiszállítás sikertelenségéért egyedüli felelősséggel tartozik.
 9. A Felhasználó a termék tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével és az átvétellel szerzi meg, a kárveszélyt is ekkortól viseli (tulajdonjog átszállása).
 10. A Pincészet vállalja, hogy lehetővé teszi a termék átvételét, a rá vonatkozó dokumentumokkal együtt.
 11. A terméket a kiszállítás időpontjában, az átadás megtörténtét követően kell átadottnak tekinteni.

VIII. Szolgáltatás megrendelése

 1. Figyelmeztetjük, hogy a szolgáltatások megrendelése az Ön részéről fizetési kötelezettséggel jár, melyet a szolgáltatások megrendelésével kifejezetten tudomásul vesz.
 2. Honlapunkon lehetősége van borkóstolási szolgáltatásunkat igénybe venni. A jelentkezéshez kattintson a Honlapon található Birtok gombra, ahol a Borkóstolás pontra kattintva találhat részletes leírást szolgáltatásunkról. Amennyiben jelentkezni kíván ezen szolgáltatásra, úgy a Jelentkezés gombra kattintva érheti el a jelentkező felületet.
 3. A szolgáltatásra való jelentkezéshez meg kell adja nevét és e-mail címét, majd időpont és helyszín egyeztetés végett a megadott elérhetőségeink valamelyikén fel kell vegye velünk a kapcsolatot.
 4. A megrendelt szolgáltatás a foglalt időpontot megelőző 4. napig mondható le következmények nélkül. Ezt követően a Pincészet jogosult a foglalással összefüggésben keletkezett költségeit (ideértve különösen, de nem kizárólag a borkóstolásra a Pincészet által már megvásárolt borok és egyéb termékek költségét, a szálláshelyszolgáltató részére megfizetett előleget) érvényesíteni Felhasználóval szemben.
 5. A kapcsolatfelvétel során egyeztett időpontban biztosítjuk Önnek az Ön által megrendelt borkóstolási szolgáltatást a Zala régióban lévő, szintén egyeztetett helyszínen.
 6. Az Önnel egyeztett szálláshelyszolgáltató részére a foglalás során megadott személyes adatait továbbítjuk, melyhez Ön a megrendeléssel beleegyezését adja. A Fiáker Vendéglő önálló adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységéért a Pincészet felelősséggel nem tartozik.
 7. Bórkostolásra a fentieken túlmenően online megtartott módon is sor kerülhet, annak pontos feltételeiről és áráról a Honlapon tájékozódhat. A felmondásra vonatkozó szabályok, különös tekintettel a rendelése folytán már megvásárolt borok költségei tekintetében az online borkóstolás kapcsán is irányadók.

IX. Fizetési feltételek szolgáltatás megrendelése esetén

 1. A helyszíni borkóstolás díját jelen dokumentumban előzetesen nem lehet meghatározni, az mindig az előzetes egyeztetés során kerül megállapításra az Ön igényeinek megfelelően.
 2. Az online bórkostolás áráról a Honlapon tájékozódhat.
 3. A Felhasználó a szolgáltatás díját választása szerint online, bankkártyával, illetve átutalással fizetheti meg.
 4. Ha a szolgáltatás nyújtásához további adatok szükségesek, vagy a Felhasználó valamely adata a megrendelés után változik, úgy az adatokat a Felhasználó haladéktalanul köteles közölni a Pincészettel.

X. Hírlevél

 1. A Felhasználónak lehetősége van a Pincészet ajánlatait, híreit, újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus hírlevélre feliratkozni a Honlapon.
 2. Hírlevelünkre történő feliratkozás érdekében kérjük írja be e-mail címét a Honlap alján található „Hírek Zalából” szöveg alá, majd kattintson a Feliratkozom gombra. Hírlevél szolgáltatásunk nyújtása során személyes adataként kizárólag e-mail címét kezeljük.
 3. A hírlevélről bármikor leiratkozhat az egyes hírlevelek alján található Leiratkozom gombbal.
 4. A hírlevél szolgáltatás ingyenes.

XI. Fiatalkorúak védelme

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1991997. évi CLV. törvény rendelkezései folytán a 18. életévüket be nem töltött Felhasználók nem vehetik igénybe a Pincészet alkoholtermékekkel összefüggő szolgáltatásait. A 18. életév betöltéséről a Honlapon köteles nyilatkozni az erre szolgáló checkbox kipipálásával. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében kétség esetén a Pincészet jogosult és köteles felhívni a Felhasználót életkorának megfelelő igazolására, így az életkorra vonatkozó hamis nyilatkozat megtétele esetén a Pincészet legkésőbb a kiszállítás során megtagadhatja a termékek átadását, amennyiben a terméket átvenni kívánó Felhasználó megtagadja életkorának igazolását vagy az alapján 18. életévét még nem töltötte be. Az ilyen hamis nyilatkozatok folytán a Pincészetet érő károkért – ideértve, de nem kizárólag az esetleges hatósági bírságokat – a hamis nyilatkozatot tevő személy teljeskörű felelősséggel tartozik, az ebből eredő kárát a Pincészet minden esetben érvényesíteni fogja.
 2. A termék fentiek folytán történő átadásának meghiúsulása esetén a Pincészet a vételárat visszafizeti a vásárló részére, ám a kiszállításból és egyéb ráfordításból eredő költségeit a vételárban érvényesítheti.

XII. Fogyasztók elállási joga

 1. A Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a borkóstolás szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 2. Az elállási/felmondási határidő az:

a) borkóstolás szolgáltatás megrendelése esetén a szerződés megkötésének napjától – a megrendelésről kapott visszaigazolás napja – számított 14 nap elteltével jár le;
b) több termék megrendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

 1. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Dóka Éva Pincészet, Zalaszentgrót, Gyár u. 22., telefon: +36 30 902 7443, e-mail: dokaeva@dokaevapinceszet.hu.
 2. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó jogosult, ám nem köteles ennek használatára az elállás bejelentéséhez. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldenie 14 napon belül
 3. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

 1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 2. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 3. Kérjük, hogy a termék csomagolását átvételkor minden esetben ellenőrizze, és ha hibásnak látja, vagy nem azt szállították ki, amit megrendelt, úgy ne vegye át a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét ebben az esetben nem Ön viseli, ennek elmulasztása esetén viszont a visszaküldés közvetlen költségét Ön köteles megfizetni.
 4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 5. Borkóstolás szolgáltatás nyújtására irányuló megrendelés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
 6. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 7. Több termék rendelése esetén, ha csak bizonyos termékeket küldenek vissza, úgy a visszafizetés a visszaküldött termékek vételárának megfelelő összegben történik.
 8. Felhívjuk figyelmét, hogy elállási jogát nem gyakorolhatja minden esetben. Az erről való tájékozódáshoz olvassa el a következő fejezetet.

XIII. Elállási jog kizárása

 1. A Fogyasztó a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. § szakasza alapján nem gyakorolhatja a XII. fejezet szerinti jogát:
  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a XII. fejezetben meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  h) – a 84. pontban foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a XII. fejezet szerinti jogát.
 2. A 83. pont h) pontjában meghatározott esetben a XII. fejezet szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
 3. Fentieknek megfelelően Ön nem gyakorolhatja 14 napon belül sem elállási jogát különösen: a megvásárolt borok tekintetében azok felbontását követően elállási jogát elveszíti.
 4. Jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 14 napon belül gyakorolható elállási jogát a fenti esetekben elveszíti.

XIV. Kellékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a Pincészet hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy hónap, de legfeljebb egy év.
 4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pincészet nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 6. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a megrendelt bort elfogyasztja, úgy kellékszavatossági igényének érvényesíthetőségét elveszíti.
 7. A Pincészet a visszaküldött terméket szükség esetén laborvizsgálatnak vetheti alá a kellékszavatossági igény alapjának és elbírálásának vizsgálata során. Amennyiben ezen vizsgálat, illetve a Pincészet által végzett egyéb vizsgálatok alapján a kiszállított termék megfelel a termékleírásban megadott minőségnek, úgy kellékszavatossági igénye nem megalapozott, a laborvizsgálat költségei pedig a Felhasználót terhelik. Természetesen amennyiben igénye megalapozott, úgy ezen költségeket a Pincészet viseli.
 8. Felhívjuk figyelmüket, hogy kellékszavatossági igényük nem érvényesíthető pusztán a kiszállított termék ízének kritikája folytán.

XV. Termékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a XIV. fejezetben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 1. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XVI. Jótállás

 1. A Pincészet sem jogszabály, sem szerződés alapján nem köteles jótállást vállalni, így a jótállási jogok gyakorlása kizárt.

XVII. Felelősség korlátozása, vis maior

 1. A Pincészet nem tartozik felelősséggel a Honlap és a Webáruház használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért:

a. az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat működési hibái,
b. a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása,
c. bármely tartalom vagy adat elvesztése,
d. bármely adat hibás vagy téves megadása, különös tekintettel a kiszállítás adataira,
e. bármely Fogyasztó káros magatartása,
f. a Fogyasztó külföldi lakóhelye szerint hatályos jogszabályok, vallási vagy egyéb szabályok és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérésből eredő bármilyen kár, vagy hátrány,
g. bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása, programhibák,
h. rendkívüli események következményei vagy technikai hibák, ideértve a vis maiort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is, továbbá a koronavírus járvány, illetve az azzal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet okozta lehetetlenülés, például határzár miatti kiszállítás lehetetlensége, karantén okozta teljesítési lehetetlenülés stb.
i. A Honlapon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat a Pincészet nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 1. A Honlapon szereplő árakat a Pincészet rendszeresen ellenőrzi, ugyanakkor fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra.

XVIII. Adatvédelem

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos információkat, személyes adataihoz fűződő jogait és a Pincészet, mint adatkezelő kötelezettségeit adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza.
 2. Az adatkezelési tájékoztató itt található: https://dokaevapinceszet.hu/wp-content/uploads/2021/03/doka_eva_pinceszet_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

XIX. Panaszkezelés

 1. Ön panaszával a Pincészethez a dokaeva@dokaevapinceszet.hu e-mail címen fordulhat. A Pincészet egy héten belül válaszol panaszára.
 2. A felmerülő vitákat a felek a Fogyasztó lakhelye szerinti területi békéltető testület előtt rendezik, annak sikertelensége esetén a fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

XX. Online Vitarendezési Platform

 1. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.
 2. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.
 3. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.
 4. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a 114. pont alatt bemutatott testületek jogosultak.
 5. Az Online Vitarendezési Platform leírása és használata elérhető: http://ec.europa.eu/odr.
 6. Az Online Vitarendezési Platformmal kapcsolatos felhasználói útmutatók elérhetőek az Online Vitarendezési Platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/
 7. Amennyiben észrevételére nem kapott a Pincészet, illetve a gyártó részéről kielégítő választ, úgy panaszával az alábbi békéltető testületekhez fordulhat:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

XXI. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF felülír minden, a Felhasználó és a Pincészet között fennálló szokásos kereskedelmi gyakorlatot.
 2. Jelen ÁSZF-nek nem válik részévé olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyet széles körben ismertnek tekintenek, de jelen ÁSZF nem szabályoz.
 3. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése utóbb jogerős bírósági határozat, vagy jogszabály rendelkezése miatt érvénytelenné válik, úgy az nincs kihatással az ÁSZF egyéb pontjaira, azok változatlanul érvényben maradnak.
 4. A Pincészet fenntartja az ÁSZF megváltoztatásának jogát. Az esetleges jövőbeni változások a módosított ÁSZF weboldalra történő feltöltésével válnak hatályossá. A változtatásról a Pincészet előzetesen tájékoztatást küld a Felhasználó fiókjába. Az ÁSZF módosítását követő használat a módosítás elfogadásának minősül.
 5. A jelen ÁSZF tekintetében irányadó nyelv a magyar. A Pincészet rendelkezik angol nyelvű ÁSZF-fel is, ugyanakkor a két dokumentum közötti esetleges jelentésbeli vagy más eltérés esetén minden esetben a magyar az irányadó.
 6. Jelen ÁSZF és a felek viszonyára a magyar jog az irányadó.

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Tel:

E-mail:

Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (kérem, jelölje
meg a termékeket):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja
…………………………………………………
…………………………………………….
A fogyasztó neve:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
A fogyasztó címe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):


(aláírás)